Automaattiset voitelujärjestelmät Kaivosteollisuus

Wiejelo on erikoistunut automaattisten voitelujärjestelmien suunnitteluun ja asennukseen erilaisissa kaivosteollisuuden laitteissa.

Kaivosteollisuuden laitteet ovat käytössä 24/7. Intensiivisestä käytöstä johtuen myös seisokkiajat on minimoitava ja voitelujärjetelmille asetetaan suuria vaatimuksia. Keskeytynyt työ aiheuttaa mittavia kustannuksia yritykselle menetetyn tuotannon muodossa.

Laitteistojen laakeroinnit ovat usein suorassa kontaktissa maa-aineksen kanssa, joka tarkoittaa että pöly, lika ja hiekka pääsevät tunkeutumaan laakereihin. Toisin sanoen laakerit joudutaan sijoittamaan erittäin haavoittuville alueille.

Hyödyntämällä asiantutemuksemme voitelujärjestelmän suunnittelussa voimme minimoida tuotannon huolto- ja korjaustarve.

Olemme aktiivinen toimija kaivosalueilla Indonesiassa, Australiassa sekä Afrikassa. Tämän lisäksi maailman laajuinen huoltoverkosto on asiakkaiden käytössä. Paikalliset Wiejelo jälleenmyyjät palvelevat paikallisia kumppaneita heidän erityistarpeissa.


Yhteystiedot

Onko sinulla kysyttävää Wiejelo
tai tuotteistamme ja palveluistamme?

Yhteystiedot