Automaattiset voitelujärjestelmät Offshore Teollisuus

Wiejelo on erikoistunut automaattisten voitelujärjestelmien suunnitteluun ja asennukseen erilaisissa offshore teollisuuden laitteissa.

Offshore teollisuuden vaatimukset kohdistuvat kalustoon vuorokauden ympäri, seitsemän päivää viikossa. Intensiivisestä käytöstä johtuen myös voitelulle asetettavat vaatimukset ovat korkeat. Tähän liittyvät myös olennaisesti rankat olosuhteet, merivesi ja korroosio.

Huomioimme asennuksessa offshore kalustossa olevien voitelujärjestelmien vaatimukset. Huoltohenkilöstön koulutus ja ammattitaito varmistetaan aina käyttö- ja huoltokoulutuksin kun puhutaan offshore ympäristöstä. Näin pyritään takaamaan voitelujärjestelmän moitteeton toiminta itsenäisessä ympäristössä.

Wiejelo tekee yhteistyötä lukuisien laitevalmistajien kanssa, joten automaattinen voitelujärjestelmä voidaan asentaa jo laitteen tuotantovaiheessa. Tällöin laite on käyttövalmiina välittömästi toimituksen yhteydessä.

Suunnittelemme ja asennamme automaattisia voitelujärjestelmiä muun muassa seuraaviin laitteistoihin:

  • Porausalustat
  • Putkistojen laskulaitteet
  • Offshore tuuliturbiinit
  • Porausalustojen nosturit
  • Ruoppausalukset

Yhteystiedot

Onko sinulla kysyttävää Wiejelo
tai tuotteistamme ja palveluistamme?

Yhteystiedot